Lymfmassage

Lymfmassage är bra för alla men särskild för dig som har kronisk smärta, svullnad, vätskeansamlingar, trötthet, domningar eller större ärr efter en operation.
Den lindrar besvär vid Fibromyalgi, Klimakteriebesvär, Restless legs, sömnsvårigheter, sendrag/kramp i benen, mm.

Lymfmassage stimulerar lymfsystemet så att lymfans flöde kommer igång igen. Den hjälper vid svullnad, vätskeansamlingar, ödem och fibroser som kan orsakats av att lymfan inte kan flyta fritt utan är trög och har stopp.

Lymfsystemet är en viktig del av kroppens vätskecirkulation, avfalls transportsystem, reningssystem och en del av immunförsvaret. Dess viktigaste uppgifter är att upprätthålla vätskebalansen i kroppen, transportera överskotts-vätska från olika delar i kroppen och delta i kroppens försvar mot bakterier, virus och cancer.
Lymfsystemet består av olika organ, brässen, mjälten, halsmandlarna, lymfkörtlar samt övrig lymfatisk vävnad. Ett nätverk med lymfkärl och lymfkörtlar transporterar själva vätskan, lymfan, igenom hela kroppen.
Lymfkörtlar eller så kallade lymfknutor är mellanstationer där lymfan passerar igenom. De ligger ofta i grupper t.ex. i nyckelbens-gropen, i armhålorna, nacken, vid käkarna, i ljumskarna, bakom bröstbenet och i magen.
När lymfan passerar genom lymfkörtlarna förstörs bakterier, virus och andra skadliga ämnen för kroppen. I lymfkörtlarna renas lymfan som sedan går vidare i lymfsystemet och fortsätter via brässen, halsmandlar, mjälte, lever och njurarna för att slutligen utsöndra slaggprodukterna genom urin, svett och avföring.

Hur fungerar Lymfsystemet?

Det är lite som en dammsugare. Den samlar in damm och skräp från hela kroppen (slaggprodukter, skadade och gamla celler, främmande ämnen, bakterier, överskottsvätska mm.), rensar det via ett filter (lymfknutarna), lämna tillbaka den renade vätskan (lymfan) till kroppen samt transporterar smutsig vätska med skräpet vidare till njurarna för att sedan kunna kissa ut det.

före Lymfmassage efter Lymfmassage

Men hur ska vi ta hand om det?

Själva dammsugarmotorn är andningen via diafragman, så djupandningen är själva startknappen. Dammsugarpåsen är de större lymfknutarna i nyckelbensgropen och i armhålorna (station 1 & 2) där lymfan filtreras och renas.
Är påsen full fungerar inte dammsugaren, den behöver servas för att kunna gå med effekt igen (massera och öppna upp vid station 1 & 2)).
Dammsugarslangen (lymfans transportsystem) är lång och går igenom hela kroppen och munstycket är så litet att det når ut till de minsta cellerna.
En kroppsskada t.ex. ett större operationsärr kan förorsaka att det bli det trångt eller stopp i slangen. Lymfan kan då inte flyta fritt och vi svullnar upp. Vi behöver rensa slangen (massera vid skadade ställen), hjälpa lymfans flyt så att slaggprodukter och annat skräp kan komma fram till dammsugaren igen.
När allt fungerar som det ska så kan vår kropp bli fint städat från all skräp samt överskottsvätska och dammsugaren går med full effekt. Kroppens vätskebalans blir återställd och immunförsvaret kan fungera igen.

Tänk på att efter en lymfmassage är det viktig att dricka mycket vatten!

Gör gärna egenvårdsprogram för att upprätthålla bra flyt i lymfsystemet mellan lymfmassagerna (egenvårdsprogrammet får du i samband med din behandling).

Välkommen!