Lymfmassage

Lymfmassage är bra för alla men särskild för dig som har kronisk smärta, svullnad, vätskeansamlingar, trötthet, domningar eller större ärr efter en operation.
Den lindrar besvär vid Fibromyalgi, Klimakteriebesvär, Restless legs, sömnsvårigheter, sendrag/kramp i benen, mm.

Ansikts lymfmassage/lymfdränage är en skön och mjuk lymfmassage som hjälper minska svullnader och plufsigheten i området hals och ansikte. Inklusive skalpmassage som stimulerar lymfsystemet positivt.

Lymfsystemet är en viktig del av kroppens vätskecirkulation, avfalls transportsystem, reningssystem och en del av immunförsvaret. Dess viktigaste uppgifter är att upprätthålla vätskebalansen i kroppen, transportera överskotts-vätska från olika delar i kroppen och delta i kroppens försvar mot bakterier, virus och cancer.
Lymfsystemet består av olika organ, brässen, mjälten, halsmandlarna, lymfnoder samt övrig lymfatisk vävnad. Ett nätverk med lymfkärl och lymfnoder transporterar själva vätskan, lymfan, igenom hela kroppen.
Lymfnoder eller så kallade lymfknutor är mellanstationer där lymfan passerar igenom. De ligger ofta i grupper t.ex. i nyckelbens-gropen, i armhålorna, nacken, vid käkarna, i ljumskarna, bakom bröstbenet och i magen.
När lymfan passerar genom lymfnoderna förstörs bakterier, virus och andra skadliga ämnen för kroppen. I lymfnoderna renas lymfan som sedan går vidare i lymfsystemet och fortsätter via halsmandlar, brässen mjälte, lever och njurarna för att slutligen utsöndra slaggprodukterna genom urin, svett och avföring.

Hur fungerar Lymfsystemet?

Det är lite som en dammsugare. Den samlar in slaggprodukter, skadade och gamla celler, främmande ämnen, bakterier, överskottsvätska mm. från hela kroppen , rensar det via ett filter (lymfnoderna), lämna tillbaka den renade vätskan (lymfan) till kroppen samt transporterar smutsig vätska med skräpet vidare till njurarna för att sedan kunna kissa ut det.

före Lymfmassage efter Lymfmassage

Vanliga frågor och svar om lymfmassage:

Fråga: Vad skiljer lymfmassage från traditionell massage?

I lymfmassagen påverkar man lymflödet med mjuka rörelser och lätta strykningar i riktning lymfnoder. I den klassiska massagen behandlar man muskulaturen med något djupare och hårdare tryck.

Fråga: Är lymfmassage smärtsam?

Nej, lymfmassage och lymfdränage ska inte kännas smärtsam utan ska vara avslappnande.

Fråga: Hur ofta bör jag gå på en lymfmassage?

Det varierar beroende på personens individuella behov och tillstånd och på hur kroppen svarar på behandlingen. I början rekommenderas några behandlingar med ca 10 dagers mellanrum för att uppnå ett bättre lymfflöde. Senare kan frekvensen utökas till ca. 3-4 veckor mellan behandlingarna. Din Lymfterapeut kan ge dig ett behandlingsschema som är anpassad till dig och dina behov.

Fråga: Kan alla få lymfmassage?

Ja, I allmänhet kan de flesta ha nytta av lymfmassage.

Fråga: När ska man inte ha lymfmassage?

Personer som har aktiv cancer, pågående cellgiftsbehandling, akuta infektioner ( t.ex rosfeber ) blodproppar eller hjärtsjukdomar kan behöva undvika lymfmassage. Är du osäker, prata med din lymfmassör eller konsultera din läkare innan behandlingen.

Fråga: Finns det några biverkningar av lymfmassage?

Lymfmassage ger väldigt sällan biverkningar. Vissa personer kan uppleva reaktioner som trötthet, törst eller ökat behov av att gå på toaletten efter en behandling.

Kom ihåg att det är viktigt att dricka mycket vatten för att hjälpa kroppen och lymfvätska att transportera bort slaggprodukter mm. till lymfnoderna för vidare transport till njurarna för att kunna avlägsnas ur kroppen.

Gör gärna egenvårdsprogram för att upprätthålla bra flyt i lymfsystemet mellan lymfmassagerna (egenvårdsprogrammet får du i samband med din behandling).

Välkommen till Lymfknuten