Till företag

Friska medarbetare är en stor ekonomisk vinst!

Som Hälsopedagog erbjuder jag:

Föreläsningar, Inspirationsmöten, Temadagar inom ämnen som: Hälsa & Friskvård, Kost & Motion

Jag hjälper er med att skräddarsy åtgärdsprogram för specifika och anpassade hälsosatsningar

  • genom strategiskt hälsoarbete utveckla målsättningen och hälsopolicyn
  • med hjälp av hälsotester göra en nulägesanalys
  • via individuella hälsoprofilbedömningar inspirera medarbetarna till en positiv livsstilsförändring

som leder till förbättrad fysisk hälsa och prestationsförmåga, ökad produktivitet och effektivitet. Det skapar bättre arbetsmotivation och hjälper att minska sjukfrånvaron.

  • med personliga motiverande samtal som medvetandegör för individen den positiva effekten av förändringsarbete till god hälsa och välbefinnande.

Fråga efter det kompletta Hälsokonceptet!

Jag erbjuder även svensk klassisk massage på er arbetsplats.

Välkommen att kontakta mig för mer information och offert.