Laserterapi

Laserbehandling med medicinsk laser
LLLT, Low Level Laser Therapy

Behandlingen är helt smärtfri och är verksam vid en mängd smärttillstånd i muskler, ligament, senskador och leder. Metoden har använts sedan 1960-talet och är väl dokumenterad.

Laserbehandlingen stimulerar enbart kroppen att starta själva läkningsprocessen i vävnader/celler som är påverkad eller skadat. Lasern inverkar även positivt på det lokala immunförsvaret, cirkulation i blod och lymfkärl, samt vid inflammation i vävnader. Mekanism bakom lasern är stimulering av AdenosinTriFosfat (ATP) som bildas i cellernas mitokondrier och är deras ”bränsle”.

Smärtområde och skador som lämpar sig för laserbehandling:
– akuta skador i muskler, senor, ligament
– långvariga och svårbehandlande besvär
– inflammationer
– långvarig smärta
– frozen shoulder
– hälsporre/hälsmärta
– hälseneinflammation
– ärrvävnad
– carpaltunnelsyndrom
– reumatisk ledsmärta
Lymfödem/ Lipödem
– mm.